INFORMACJA O FUNDACJI NIEZALEŻNE MEDIA

Fundacja Niezależne Media działa od roku 2009r., jej głównym celem jest promowanie i wspieranie niezależności mediów, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizowanie jak również finansowanie działań promujących polskie media w kraju i za granicą.